Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Παράταση ισχύος

 
Έλεγχος
Γράψτε τον 15ψήφιο κωδικό που ξεκινάει από V και αναγράφεται πάνω στο Gift Voucher.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι παρατάσεις λόγω κορωνοϊού θα γίνουν αυτόματα.

ΔΩΡΕΑΝ παράταση λόγω κορωνοϊού θα δοθεί αυτόματα μετά το άνοιγμα των επιχειρήσεων σε όσα vouchers συνέπιπτε η ισχύς τους με το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού. Για αυτή τη δωρεάν παράταση, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση.

Από αυτή τη φόρμα μπορείτε να ολοκληρώσετε προαιρετική παραγγελία 3μηνης extra παράτασης ισχύος με κόστος 20€. Αυτή η παράταση ισχύος υφίσταται ως δυνατότητα από το 2005 και επιτρέπεται να γίνει μόνο 1 φορά, σε voucher 9μηνης διάρκειας ισχύος, εφόσον δεν έχει λήξει ακόμα η αρχική 9μηνη ισχύς του. Αυτή η παράταση ισχύος προστίθεται στη δωρεάν παράταση που έτσι κι αλλιώς θα δοθεί σε όσα vouchers συνέπιπτε η ισχύς τους με το κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού.