Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Παράταση ισχύος

 
Έλεγχος
Γράψτε τον 15ψήφιο κωδικό που ξεκινάει από V και αναγράφεται πάνω στο Gift Voucher.

Από αυτή τη φόρμα μπορείτε να ολοκληρώσετε προαιρετική παραγγελία 3μηνης extra παράτασης ισχύος με κόστος 20€. Αυτή η παράταση ισχύος επιτρέπεται να γίνει μόνο 1 φορά, σε voucher 9μηνης διάρκειας ισχύος, εφόσον δεν έχει λήξει ακόμα η αρχική 9μηνη ισχύς του.