Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Αλλαγή δώρου εμπειρίας

 
Έλεγχος
Γράψτε τον 15ψήφιο κωδικό που ξεκινάει από V και αναγράφεται πάνω στο Gift Voucher.

Όροι & προϋποθέσεις

 • H αλλαγή επιτρέπεται μόνο στα vouchers 9μηνης διάρκειας ισχύος και μόνο 1 φορά.
  Το voucher δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί αν έχει ήδη ενεργοποιηθεί για ραντεβού ή έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του. Δεν αλλάζονται τα εισιτήρια και τα vouchers που αναγράφουν ότι δεν επιδέχονται αλλαγή.
 • Εντός του πρώτου μήνα από την αγορά, η αλλαγή είναι δωρεάν.
  Μετά από τον πρώτο μήνα, η αλλαγή χρεώνεται με 15€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 • Η ημερομηνία λήξης του νέου voucher παραμένει ίδια με αυτή του παλιού.
  Η ημερομηνία λήξης του voucher που προέρχεται από αλλαγή παραμένει ίδια με αυτή του αρχικού voucher. Κατόπιν της αλλαγής το παλιό voucher ακυρώνεται αυτόματα.
 • Mην προχωράτε σε αλλαγή voucher όταν αυτό βρίσκεται κοντά στη λήξη του.
  Μετά το πέρας των 2/3 της διάρκειας ισχύος των vouchers η ευθύνη για τη διαθεσιμότητα μίας υπηρεσίας βαρύνει τον δικαιούχο του voucher και όχι τον πάροχο των υπηρεσιών.