Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Ενεργοποίηση ραντεβού

 
Έλεγχος
Γράψτε τον 15ψήφιο κωδικό που ξεκινάει από V και αναγράφεται πάνω στο Gift Voucher.


Η ενεργοποίηση ραντεβού καταργεί το δικαίωμα αλλαγής του δώρου με άλλο!

Η ενεργοποίηση ραντεβού είναι υποχρεωτική για να απολαύσετε την εμπειρία που σας έκαναν δώρο, αλλά καλό είναι να την κάνετε μόνο όταν είστε σίγουροι ότι δεν θα αλλάξετε το δώρο σας, ώστε να μην χάσετε από τώρα το δικαίωμα αλλαγής!

Γιατί χρειάζεται η ενεργοποίηση ραντεβού;

1. Μόνο τα ενεργά vouchers γίνονται δεκτά χωρίς να χρειάζεται να πληρώσετε για την υπηρεσία. Αν προσκομίσετε ανενεργό voucher, ο πάροχος της υπηρεσίας δεν μπορεί να το δει στο σύστημα ως έγκυρο και θα πρέπει να πληρώσετε εκ νέου για την υπηρεσία που θα σας παρασχεθεί.
2. Με την ενεργοποίηση πιστοποιείτε εμπρόθεσμο ενδιαφέρον υλοποίησης και κατοχυρώνεστε έναντι οποιασδήποτε αμφισβήτησης.
3. Με την ενεργοποίηση εμφανίζονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία του πάροχου, στα οποία θα επικοινωνήσετε για να κλείσετε το ραντεβού σας και ενημερώνεστε για τυχόν έκτακτες ανακοινώσεις. Κατά την 9μηνη διάρκεια ισχύος κάθε voucher μπορεί να αλλάζουν τα στοιχεία επικοινωνίας (Τηλέφωνα, διευθύνσεις κλπ) ή και να χρειάζεται να ενημερωθούν οι δωρολήπτες για έκτακτες ανακοινώσεις αναφορικά με το δώρο που τους έκαναν.
4. Κατά την ενεργοποίηση ενημερώνεστε και με τους όρους χρήσης της Baladeur Ltd.