Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Τί είναι το voucher;

 

Το voucher είναι κουπόνι προπληρωμένων υπηρεσιών
το οποίο συνοδεύεται από οδηγίες αξιοποίησης και ευχετήρια κάρτα. Οι υπηρεσίες του voucher παρέχονται 1 φορά δωρεάν στο δικαιούχο του voucher, εφόσον το παραδώσει κατόπιν ραντεβού βάσει διαθεσιμότητας και με επίδειξη ταυτότητας στον παροχέα αυτών των υπηρεσιών μέχρι το αργότερο την ημερομηνία λήξης του voucher. Μετά από την ημερομηνία λήξης του το voucher δεν έχει καμία ισχύ, οπότε θα πρέπει να το αχρηστέψετε.

Τρόπος αξιοποίησης του voucher.
Το Voucher μπορείτε να το αξιοποιήσετε με τους εξής τρόπους:

 

Επισημάνσεις