Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Τί είναι η δωροέκπληξη;

 


Η Δωροέκπληξη είναι εκπτωτικό κουπόνι για αγορές με έκπτωση
.

Σχεδόν κάθε αγορά σας από το Baladeur.gr συνοδεύεται από μια δωρεάν Δωροέκπληξη η οποία σας δίνει έκπτωση για επόμενες αγορές. Αν ένας δωρολήπτης κρίνει συμφέρουσα τη δωροέκπληξη που έλαβε, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Διαφορετικά μπορεί απλά να την αγνοήσει. Οι δωροεκπλήξεις δεν πωλούνται, δεν αλλάζονται και έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος. Δωροεκπλήξεις δε γίνονται δεκτές εφόσον έχει λήξει η ισχύς τους ή έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιχείρησης Baladeur να αρνηθεί την εγκυρότητα οποιασδήποτε δωροέκπληξης.

ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΕΚΠΛΗΞΗΣ

1. Δωροέκπληξη για αγορές από το
Baladeur.gr
Η δωροέκπληξη αυτή σας δίνει έκπτωση για αγορά συγκεκριμένου προϊόντος από το κατάστημα www.baladeur.gr. Τη δωροέκπληξη αυτή μπορείτε να την εξαργυρώσετε on-line μόνο εντός 30 ημερών από την έκδοσή της.
Δείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφει η δωροέκπληξή σας και μεριμνήστε για την εξαργύρωσή της πριν την ημερομηνία αυτή. Διαβάστε προσεκτικά τον τίτλο και το κείμενο που αναγράφει το στέλεχος της δωροέκπληξής σας για να γνωρίζετε τις δυνατότητες που έχετε. Δείτε σε τι σας κάνει έκπτωση και αν σας ενδιαφέρει να το αγοράσετε προχωρήστε στα παρακάτω βήματα:

  1. Πατήστε Αξιοποίηση Voucher / Χρήση Δωροέκπληξης
  2. Γράψτε τον κωδικό της δωροέκπληξης, πατήστε "Έλεγχος" & ολοκληρώστε την παραγγελία σας.

 
2. Δωροέκπληξη για αγορές από άλλες επιχειρήσεις
Η δωροέκπληξη αυτή σας δίνει έκπτωση για αγορές από συγκεκριμένες επιχειρήσεις τις οποίες αναγράφουν.
Η δωροέκπληξη αυτή μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο την ημέρα του ραντεβού σας με τον πάροχο της υπηρεσίας που σας έκαναν δώρο. Δείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφει η δωροέκπληξή σας και μεριμνήστε για την εξαργύρωσή της έως το αργότερο 9 μήνες μετά από την ημερομηνία έκδοσής της, ακόμα και αν γράφει ότι λήγει νωρίτερα. Διαβάστε προσεκτικά τον τίτλο και το κείμενο που αναγράφει το στέλεχος της δωροέκπληξής σας για να γνωρίζετε τις δυνατότητες που έχετε. Την ημέρα του ραντεβού σας με τον πάροχο της υπηρεσίας που σας έκαναν δώρο, αν επιθυμείτε να αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες που αναγράφει η δωροέκπληξη, παραδώστε τη δωροέκπληξη στον πάροχο της υπηρεσίας για να σας κάνει την αντίστοιχη έκπτωση.