Προτεινόμενα Δώρα
60΄ πιλότος σε Airbus A320 simulator για 1 άτομο + συνοδοί!
60΄ πιλότος σε Airbus A320 simulator για 1 άτομο + συνοδοί!
Κωδ: 14448
99 €
Τα καλύτερα Δώρα σε πωλήσεις
25΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο!
25΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο!
Κωδ: 14442
100 €
25΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο! Αττική
25΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο! Αττική
Κωδ: 14560
100 €
Προτεινόμενα Δώρα
3x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 3 άτομα!
3x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 3 άτομα!
Κωδ: 14548
147 €
45΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο! Αττική
45΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο! Αττική
Κωδ: 14561
150 €
Τα καλύτερα Δώρα σε πωλήσεις
45΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο
45΄ πτήση εθισμού για 1 άτομο, με 2θέσιο αεροπλάνο
Κωδ: 14440
150 €
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια για 1 άτομο
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια για 1 άτομο
Κωδ: 13178
180 €
Προτεινόμενα Δώρα
4x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 4 άτομα!
4x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 4 άτομα!
Κωδ: 14549
196 €
Προτεινόμενα Δώρα
Δύο 25΄ πτήσεις εθισμού με 2θέσιο αεροπλάνο, για 2 άτομα!
Δύο 25΄ πτήσεις εθισμού με 2θέσιο αεροπλάνο, για 2 άτομα!
Κωδ: 14443
200 €
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια για 1 άτομο
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια για 1 άτομο
Κωδ: 13176
210 €
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια +Video +100Photos για 1
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια +Video +100Photos για 1
Κωδ: 13169
270 €
Προτεινόμενα Δώρα
45΄ πτήση εθισμού για 1 έως 3 άτομα, με 4θέσιο αεροπλάνο!
45΄ πτήση εθισμού για 1 έως 3 άτομα, με 4θέσιο αεροπλάνο!
Κωδ: 14635
280 €
EPOMENO