Προτεινόμενα Δώρα
60' Family Trip στο πιλοτήριο Airbus 320 Simulator
60' Family Trip στο πιλοτήριο Airbus 320 Simulator
Κωδ: 14513
99 €
Προτεινόμενα Δώρα
3x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 3 άτομα!
3x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 3 άτομα!
Κωδ: 14548
147 €
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια για 1 άτομο
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια για 1 άτομο
Κωδ: 13178
180 €
Προτεινόμενα Δώρα
4x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 4 άτομα!
4x40΄ ως πιλότοι μαχητικού F-16 simulator για 4 άτομα!
Κωδ: 14549
196 €
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια για 1 άτομο
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια για 1 άτομο
Κωδ: 13176
210 €
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια +Video +100Photos για 1
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια +Video +100Photos για 1
Κωδ: 13169
270 €
Προτεινόμενα Δώρα
45΄ πτήση εθισμού για 1 έως 3 άτομα, με 4θέσιο αεροπλάνο!
45΄ πτήση εθισμού για 1 έως 3 άτομα, με 4θέσιο αεροπλάνο!
Κωδ: 14635
280 €
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια για 2 άτομα
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια για 2 άτομα
Κωδ: 13180
360 €
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια για 2 άτομα
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια για 2 άτομα
Κωδ: 13177
420 €
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια +Video +100 Photos για 2
Tandem skydiving από τα 8.000 πόδια +Video +100 Photos για 2
Κωδ: 13181
480 €
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια +Video +100Photos για 2
Tandem skydiving από τα 14.000 πόδια +Video +100Photos για 2
Κωδ: 13175
540 €
EPOMENO