Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Ποιότητα & Ασφάλεια

Το Baladeur.gr, το Νο1 ηλεκτρονικό κατάστημα δώρων εμπειρίας στην Ελλάδα από το 2005, ευχαριστεί όλους όσους εδώ και τόσα χρόνια παρέχουν αξιοδωρίσιμες υπηρεσίες, αλλά και όλους όσους τις απολαμβάνουν, προσέχοντας πάντα τα παρακάτω, με βάση και το μοντέλο “SERVQUAL” που σημαίνει Service Quality (ποιότητα υπηρεσιών).

Με αλφαβητική σειρά:

1. Ανταπόκριση
Ενδιαφέρον, ετοιμότητα και θέληση για άμεση παροχή υπηρεσιών, αναλογικά με το είδος της υπηρεσίας.

2. Αξιολόγηση
Όταν ολοκληρώνεται η παροχή μιας υπηρεσίας, τόσο ο πάροχος όσο και ο πελάτης, πρέπει να φροντίζουν για την ορθή αξιολόγησή της, ώστε να βελτιώνονται τυχόν λάθη ή και να επιβραβεύονται οι άριστοι.

3. Άρτιο εξοπλισμό
Τα υλικά μέσα πρέπει να αποτυπώνουν ορθά την ποιότητα των υπηρεσιών.

4. Ασφάλεια
Πρέπει να πληρούνται αυστηρά όλες οι προδιαγραφές φυσικής και σωματικής ασφάλειας όλων όσων παρέχουν ή είναι αποδέκτες ή επηρεάζονται από μια υπηρεσία, χωρίς κινδύνους, φόβους, ή αβεβαιότητα.

5. Εμφάνιση
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι καλαίσθητες, με μοντέρνα τεχνολογία και το προσωπικό καθαρό με όμορφη και ενδεδειγμένη εμφάνιση, αναλογικά με το είδος της υπηρεσίας.

6. Επικοινωνία & Ευγένεια
Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται με ευγένεια, διακριτικότητα και φιλικότητα και να είναι σε γλώσσα κατανοητή βάσει του κατάλληλου μορφωτικού επιπέδου, αναλογικά με το είδος της υπηρεσίας.

7. Ικανότητα
Οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και μορφωμένο προσωπικό αναλογικά με το είδος της υπηρεσίας.

8. Πρόσβαση
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες πρέπει να είναι εύκολη, χωρίς προβλήματα αναμονής, καθυστερήσεων, αποστάσεων, ωραρίων κ.α., αναλογικά με το είδος της υπηρεσίας.

9. Συνέπεια & Κατανόηση
Τόσο ο πελάτης όσο και ο πάροχος μιας υπηρεσίας πρέπει να επιδεικνύουν απόλυτη συνέπεια, σεβόμενοι αμφότεροι την ουσία της υπηρεσίας, τον άνθρωπο, αλλά και κάθε ζωντανό οργανισμό (π.χ. τα άλογα στην ιππασία). Καταλαβαίνω, κατανοώ και σέβομαι τις ανάγκες του πελάτη και του πάροχου.

10. Φερεγγυότητα & Εμπιστοσύνη
Η επιχείρηση του πάροχου πρέπει να είναι γνωστή για την ποιότητα των υπηρεσιών της, συνεπής και αξιόπιστη με καλοπροαίρετη επιδίωξη την ικανοποίηση του πελάτη.

Το σημαντικότερο όλων είναι η προσοχή στη σωματική ασφάλεια των ανθρώπων. Προσέχετε το παραμικρό που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό σας και τους άλλους. Μεριμνήστε για περισσότερα από όσα προβλέπουν οι προδιαγραφές και εξαντλήστε την τυπικότητά σας από οποιαδήποτε θέση και αν βρίσκεστε. Μπορεί να μην παρέχουμε εμείς τις υπηρεσίες που πωλούνται μέσα από το www.baladeur.gr, ωστόσο νιώθουμε υποχρεωμένοι, μέσω της ενημέρωσης και ενός μεγάλου ευχαριστώ, να συμβάλλουμε στη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας που απολαμβάνετε εδώ και τόσα χρόνια!

Η ασφάλεια και η ποιότητα στις υπηρεσίες εξαρτώνται τόσο από τους πάροχους των υπηρεσιών, όσο και από τους ίδιους τους πελάτες, που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα ανωτέρω και να συμμορφώνονται στους κανόνες και τις οδηγίες των υπηρεσιών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Baladeur Ltd