Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Παράταση ισχύος voucher

 

 

Aγορά 3μηνης παράτασης ισχύος voucher


Δωρεάν παρατάσεις ισχύος voucher

  1. Όταν το πρώτο πεντάμηνο ισχύος του voucher ο δικαιούχος του το έχει ενεργοποιήσει και έχει αποστείλει τουλάχιστον 2 e-mails στο info@baladeur.gr (με χρονική απόσταση των e-mails μεταξύ τους τουλάχιστον 3 μήνες), στα οποία αναφέρει έλλειψη διαθεσιμότητας του πάροχου για ραντεβού εντός του 9μήνου, τότε η Baladeur Ltd υποχρεούται να μεριμνήσει για τη ρύθμιση του ραντεβού και εφόσον χρειαστεί να δώσει δωρεάν 3μηνη παράταση ισχύος στο voucher.

  2. Για να δοθεί αυτή η παράταση θα πρέπει το voucher να μην έχει πάρει άλλη δωρεάν παράταση ισχύος και ο δικαιούχος να μην έχει αναφέρει προσωπικό κώλυμα άνω των 3 αθροιστικά μηνών.

  3. Η παράταση αυτή είναι 3 μήνες και εφόσον δοθεί, χάνεται το δικαίωμα της αγοράς άλλης παράτασης ισχύος.

  4. Σε περίπτωση κωλύματος του δικαιούχου για διάφορες αιτίες (εγκυμοσύνη, ταξίδια, αρρώστιες), τότε θα πρέπει να μεριμνήσει να μεταβιβάσει το voucher του σε άλλον δικαιούχο ή να το αλλάξει με κάτι ευκολότερα υλοποιήσιμο (π.χ. δείπνο).

- Ανωτέρα Βία. Όταν για οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας η Baladeur Ltd ανακοινώσει δωρεάν παρατάσεις ισχύος για συγκεκριμένα vouchers (π.χ. Παρατάσεις lockdown λόγω πανδημίας κλπ).

- 30ήμερη επέκταση παράτασης ανωτέρας βίας (ειδικών συνθηκών). Η 30ήμερη επέκταση παράτασης δεν είναι δικαίωμα των κατόχων voucher αλλά κατ' εξαίρεση δυνατότητα υπό την κρίση της Baladeur Ltd προς εξυπηρέτηση πελατών, υπό προϋποθέσεις, κατά περίπτωση και βάσει συνθηκών. Η παράταση αυτή θεσπίζεται για τις περιπτώσεις που ενώ τα vouchers παίρνουν εμπρόθεσμα δωρεάν παράταση ισχύος ανωτέρας βίας, ωστόσο συμβαίνει να ισχύουν και τα εξής παρακάτω 3 μαζί (όχι μόνο το ένα αλλά και τα 3 μαζί):

  1. Το voucher δικαιούται να πάρει παράταση ισχύος λόγω ανωτέρας βίας η οποία όμως δεν ξεπερνάει τις 30 ημέρες.
  2. Για το χρονικό διάστημα που δικαιούται να πάρει παράταση ανωτέρας βίας δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού από τον πάροχο και
  3. To voucher είχε ενεργοποιηθεί από τον πελάτη για ραντεβού εντός του 9μήνου κανονικής διάρκειας ισχύος του, φανερώνοντας εμπρόθεσμο ενδιαφέρον αξιοποίησης.