Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Παράταση ισχύος voucher

 

 

Aγορά 3μηνης παράτασης ισχύος voucher


Δωρεάν παρατάσεις ισχύος voucher

    1. Το voucher δικαιούται να πάρει παράταση ισχύος λόγω ανωτέρας βίας η οποία όμως δεν ξεπερνάει τις 30 ημέρες.
    2. Για το χρονικό διάστημα που δικαιούται να πάρει παράταση ανωτέρας βίας δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού από τον πάροχο και
    3. To voucher είχε ενεργοποιηθεί από τον πελάτη για ραντεβού εντός του 9μήνου κανονικής διάρκειας ισχύος του, φανερώνοντας εμπρόθεσμο ενδιαφέρον αξιοποίησης.