Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Μεταβίβαση Voucher

 

Όταν τα Vouchers δεν αναγράφουν συγκεκριμένο όνομα, τότε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε τα έχει στην κατοχή του!

Όταν τα Vouchers αναγράφουν συγκεκριμένο όνομα, τότε, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων, απαγορεύεται η μεταβίβαση σε άλλο όνομα.