Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Παρατάσεις Lockdown

 

Ανακοίνωση από 16 Μαρτίου 2020

Τελευταία ενημέρωση 09/09/2021

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ VOUCHERS ΛΟΓΩ LOCKDOWN

Αφορoύσε vouchers που είχαν ημερομηνία έκδοσης πριν από τις 15/05/2021

και αναπλήρωνε τα χαμένα χρονικά διαστήματα λόγω lockdown.


H
διάρκεια ισχύος των vouchers παρατείνονταν δωρεάν (πλην των δωροεπιταγών) για όσο χρονικό διάστημα συνέπιπτε με το κλείσιμο, λόγω lockdown, του είδους των επιχειρήσεων (πάροχοι) που τα εξυπηρετούσαν.

Προϋπόθεση για να πάρετε αυτή τη δωρεάν παράταση ισχύος ήταν να μας στείλετε εμπρόθεσμα το παρακάτω ΑΙΤΗΜΑ. Τα αιτήματα δωρεάν παράτασης θεωρούνταν εμπρόθεσμα εφόσον γίνονταν έως το αργότερο την ημερομηνία λήξης που αναγράφουν τα vouchers ή κατ' εξαίρεση ακόμα και μετά από την ημερομηνία λήξης τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είχε περάσει η διάρκεια της παράτασης που δικαιούνταν.

Το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του voucher έπρεπε να δείχνεται με ενεργοποίηση ραντεβού έως το αργότερο την ημερομηνία λήξης που ανέγραφε. Ο υπόλοιπος χρόνος αξιοποίησης δίνονταν λόγω της πανδημίας προς εξυπηρέτηση των πελατών. 

Οι δωροεπιταγές δεν παρατείνονται λόγω lockdown. Η διάρκεια ισχύος των δωροεπιταγών δεν παρατείνεται καθώς δεν διακόπτεται ποτέ η δυνατότητα της on-line εξαργύρωσής τους από το e-shop www.baladeur.gr. Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται με εμπειρίες για τις οποίες εκδίδονται νέα vouchers με εκ νέου 9μηνη διάρκεια ισχύος!

Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας στέλνετε με το αίτημα παράτασης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου voucher

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤH Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Γραπτή συναίνεση χρήσης προσωπικών δεδομένων.
Τα vouchers δίνονται από τους αγοραστές τους σε δωρολήπτες των οποίων τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε. Αλλά και να τα γνωρίζαμε, χρειαζόμαστε την επικαιροποιημένη κάθε φορά γραπτή συναίνεσή τους για να τους στείλουμε όσα χρειάζονται σε κάθε παράταση που δικαιούνται.

Επίδειξη παράτασης στον πάροχο. Την παράταση ισχύος που δικαιούστε πρέπει να την έχετε γραπτώς προς επίδειξή της στον πάροχο της υπηρεσίας μαζί με το voucher.

Κάθε voucher έχει διαφορετικό υπολογισμό παράτασης ισχύος βάσει του χρονικού διαστήματος που έμεινε κλειστός ο πάροχος και των μετατροπών που αυτό έχει στο ιστορικό του (αλλαγή, άλλη παράταση, νέα δεδομένα covid-19 κλπ), οπότε για κανένα voucher δεν υπάρχει έτοιμη απάντηση για το πόσο μπορεί να παραταθεί.

Έγγραφη απόδειξη εμπρόθεσμου ενδιαφέροντος. Το γραπτό αίτημα αποδεικνύει το εμπρόθεσμο ενδιαφέρον αξιοποίησης του voucher και δεν αφήνει περιθώρια παρεξηγήσεων από προφορικές επικοινωνίες.

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ VOUCHER ΛΟΓΩ LOCKDOWN
Το αίτημα αυτό δεν ισχύει πια,
καθώς δεν υπάρχουν vouchers που να δικαιούνται ακόμα παράταση λόγω lockdown.
Θα επανενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση που υπάρξουν νέα lockdowns.


Εφόσον το voucher σας είχε εκδοθεί πριν από τις 15/5/2021 και η διάρκεια ισχύος του συνέπιπτε με lockdowns για χρονικό διάστημα που αν το προσθέτατε στην ημερομηνία λήξης του voucher έφτανε σε ημερομηνία έως και 2 μήνες πριν από το αίτημά σας, τότε:

ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ E-MAIL ΣΤΟ  
info@baladeur.gr

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ E-MAIL ΗΤΑΝ
Αίτημα Δωρεάν Παράτασης Ισχύος Voucher Λόγω Lockdown Covid-19

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ E-MAIL ΗΤΑΝ
Παρακαλώ όπως εφόσον το παρακάτω voucher δικαιούται παράταση ισχύος λόγω των lockdowns, απαντώντας σε αυτό το e-mail μου αποστείλετε τη νέα ημερομηνία λήξης ισχύος του voucher. Συναινώ στη χρήση των προσωπικών δεδομένων μου αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του voucher.