Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Παρατάσεις Lockdown

 

Ανακοίνωση από 16 Μαρτίου 2020

Τελευταία ενημέρωση 13/02/2021


Λόγω των lockdowns,
η διάρκεια ισχύος των vouchers (πλην των δωροεπιταγών) παρατείνεται δωρεάν για όσο χρονικό διάστημα συνέπιπτε με το κλείσιμο, λόγω lockdown, του είδους των επιχειρήσεων (πάροχοι) που τα εξυπηρετούν.

Για να πάρετε δωρεάν παράταση ισχύος πρέπει τον τελευταίο μήνα ισχύος του voucher σας να στείλετε το παρακάτω αίτημα δωρεάν παράτασης ισχύος, ώστε να αναπληρώσουμε όλο τον χαμένο χρόνο από τα lockdowns που μεσολάβησαν. Σε ισχύ θεωρούνται ότι βρίσκονται ακόμα και τα vouchers που αν και η αναγραφόμενη διάρκεια ισχύος τους έχει παρέλθει, δεν έχει περάσει ο χρόνος παράτασης ισχύος που δικαιούνται. 

 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Γραπτή συναίνεση χρήσης προσωπικών δεδομένων. Τα vouchers δίνονται από τους αγοραστές τους σε δωρολήπτες των οποίων τα στοιχεία δεν γνωρίζουμε. Αλλά και να τα γνωρίζαμε, χρειαζόμαστε την επικαιροποιημένη κάθε φορά γραπτή συναίνεσή τους για να τους στείλουμε όσα χρειάζονται για την παράταση που δικαιούνται.

Επίδειξη παράτασης στον πάροχο. Την παράταση ισχύος που δικαιούστε πρέπει να την έχετε γραπτώς προς επίδειξή της στον πάροχο της υπηρεσίας μαζί με το voucher.

Κάθε voucher έχει διαφορετικό υπολογισμό παράτασης ισχύος βάσει του χρονικού διαστήματος που έμεινε κλειστός ο πάροχος και των μετατροπών που αυτό έχει στο ιστορικό του (αλλαγή, άλλη παράταση, νέα δεδομένα covid-19 κλπ).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Νέες δωρεάν παρατάσεις ισχύος. Αν τον τελευταίο μήνα ισχύος του voucher σας πάρετε παράταση λόγω lockdown και τελικά αυτό το lockdown επεκταθεί, ή προκύψουν νέα lockdowns, τότε θα πρέπει να κάνετε νέο αίτημα δωρεάν παράτασης ισχύος ώστε να προσθέσουμε στο voucher σας και τις υπόλοιπες ημέρες που δικαιούστε.

Οι δωροεπιταγές δεν παρατείνονται λόγω lockdown. Η διάρκεια ισχύος των δωροεπιταγών δεν παρατείνεται καθώς δεν διακόπτεται ποτέ η δυνατότητα της on-line εξαργύρωσής τους από το e-shop www.baladeur.gr. Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται με εμπειρίες για τις οποίες εκδίδονται νέα vouchers με εκ νέου 9μηνη διάρκεια ισχύος!

Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας στέλνετε με το αίτημα παράτασης χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου voucher

 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ VOUCHER ΛΟΓΩ LOCKDOWN


ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ E-MAIL ΣΤΟ  

info@baladeur.gr

ΘΕΜΑ
Αίτημα Δωρεάν Παράτασης Ισχύος Voucher Λόγω Lockdown Covid-19

ΚΕΙΜΕΝΟ
Παρακαλώ πολύ όπως για το παρακάτω voucher, το οποίο βρίσκεται στον τελευταίο μήνα διάρκειας ισχύος του, υπολογίσετε τη δωρεάν παράταση ισχύος που δικαιούμαι λόγω lockdown και μου αποστείλετε τη νέα ημερομηνία λήξης ισχύος του.