Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Covid-19 Μέριμνα


Νο1 στις προτιμήσεις σας και στην περίοδο του covid-19! Σας ευχαριστούμε! Τα Δώρα Εμπειρίας αποστέλλονται με courier ή ακόμα και στο e-mail των πελατών (άυλα δώρα), μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διασποράς οποιουδήποτε ιού.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ VOUCHER ΛΟΓΩ LOCKDOWN
Λόγω της περιόδου του lockdown (Έναρξη lockdown 9/3/2020), η διάρκεια ισχύος όλων των vouchers (πλην δωροεπιταγών) παρατείνεται δωρεάν για όσο χρονικό διάστημα συνέπιπτε η ισχύς τους με το κλείσιμο του είδους των επιχειρήσεων που τα εξυπηρετούν (πάροχοι). Σημειώνουμε ότι στις δωροεπιταγές Baladeur δεν υπήρχε κανένα χρονικό διάστημα lockdown (το Baladeur.gr λειτουργούσε κανονικά), οπότε δεν παίρνουν τη δωρεάν παράταση ισχύος λόγω lockdown. Το δικαίωμα εξαργύρωσης δωροεπιταγής δεν διακόπηκε και δεν επηρεάστηκε από την περίοδο του lockdown.


ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΑΙΤΗΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Tην παράταση ισχύος που δικαιούστε πρέπει να την έχετε γραπτώς προς επίδειξη στον πάροχο της υπηρεσίας μαζί με το voucher. Τα vouchers δίνονται από τους αγοραστές τους σε δωρολήπτες των οποίων χρειαζόμαστε στοιχεία επικοινωνίας και τη γραπτή συναίνεσή τους για να τους στείλουμε όσα χρειάζονται για την παράταση που δικαιούνται. Επιπλέον, κάθε voucher έχει διαφορετικό υπολογισμό παράτασης ισχύος βάσει του χρονικού διαστήματος που έμεινε κλειστός ο πάροχος και των μετατροπών που αυτό έχει στο ιστορικό του (αλλαγή, άλλη παράταση, νέα δεδομένα covid-19 κλπ).


Α Ι Τ Η Μ Α   Δ Ω Ρ Ε Α Ν   Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η Σ   Ι Σ Χ Υ Ο Σ

Στείλτε μας e-mail στο info@baladeur.gr με ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ:


ΘΕΜΑ:
Αίτημα Δωρεάν Παράτασης Ισχύος Voucher Λόγω Lockdown 2020 Covid-19

ΚΕΙΜΕΝΟ: