Πρωτότυπα Δώρα, Εμπειρίες Ζωής

Ακύρωση Ραντεβού

 


Ακύρωση ραντεβού από τον πελάτη

Οι ακυρώσεις ραντεβού συνήθως επιτρέπονται όταν αφήνουν περιθώριο στον πάροχο των υπηρεσιών να αναπληρώσει το ραντεβού με άλλο. Δεν επιτρέπονται ακυρώσεις της τελευταίς στιγμής. Κάθε πάροχος έχει διαφορετική πολιτική ακυρώσεων και γι' αυτό θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο που σας έκλεισε το ραντεβού ώστε να γνωρίζετε πότε μπορείτε να ακυρώσετε το ραντεβού σας, χωρίς να χάσετε το δικαίωμα στην υπηρεσία.

 

Ακύρωση ραντεβού από τον πάροχo

Ορισμένες φορές μπορεί να χρειάζεται είτε λόγω καιρού είτε λόγω άλλων συνθηκών, που συνήθως αφορούν την ασφάλεια και γενικά την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών, να πρέπει να σας ακυρώσει ο πάροχος των υπηρεσιών το ραντεβού που είχατε κλείσει για την εμπειρία σας. Σε αυτή την περίπτωση εξυπακούεται ότι το ραντεβού σας σε καμία περίπτωση δεν χάνεται, αλλά μεταφέρεται σε άλλη διαθέσιμη ημερομηνία. Οι εμπειρίες πτήσεων για παράδειγμα εξαρτώνται πολύ από τον καιρό ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των επιβατών.